வெள்ளி, 14 ஆகஸ்ட், 2009

வியப்பு


வியப்பு

நரம்பிலா நாக்கின் சக்தியென்ன?
நரம்புகளே புடைத்திட செய்ததுவே
கண்கள் கண்ணீரை பொழிதல்
என் கடைகெட்ட கோழைத்தனம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக