ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

எத்தனை முறை நான் கெஞ்சி கேட்டாலும்
காணமல் போய் விடுகிறாய் ;
கனவு கலைந்தவுடன்