செவ்வாய், 25 ஜூன், 2013

உண்மையை சொல்
நீ  என்னை காதலிக்கிறாயா?
இல்லை  சாகடிக்கிறாயா?

நிலவுக்குகூட காதல் 
தோல்விதான்  என்னைப்போல 
தேய் ந்து  உடைகிறது 
வான வெளியில் ............என் மனம்  எங்கும்
 உன் கால்தடங்கள் 
நீயோ  மறு க்கி றா ய் ....
சுவடுகள் மட்டும்
 உயி ர் ப் புடன் .............
உயி ர் ப் புடன் .............
ஒ வ்வொரு தும்மலின் போதும் 
நீ  என்னை நினைக்கி றா யோ !
இ ல்லையோ  நான் மட்டும் 
நினைத்துக்கொள் வேன் ...........

ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

எத்தனை முறை நான் கெஞ்சி கேட்டாலும்
காணமல் போய் விடுகிறாய் ;
கனவு கலைந்தவுடன்