செவ்வாய், 25 ஜூன், 2013

ஒ வ்வொரு தும்மலின் போதும் 
நீ  என்னை நினைக்கி றா யோ !
இ ல்லையோ  நான் மட்டும் 
நினைத்துக்கொள் வேன் ...........

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக